Schoolvisie

Visie van onze school

Op zoek naar een basisschool met een familiaal karakter
en de nodige aandacht voor hoofd, hart en handen?

GO! basisschool ’t Venneke heeft het allemaal!

Graag nodigen wij u uit om eens een bezoekje te brengen aan onze kleuterafdeling en lagere school in de hoofdschool (Kerkstraat 4) of onze tweede kleuterafdeling in de wijkschool (J.Wautersstraat 90) te Willebroek.
 

Waarom kiezen voor ’t Venneke?

 • gevarieerd, praktijkgericht onderwijs gebaseerd op de eindtermen
 • leren leren met modern en didactisch verantwoord materiaal
 • aangepaste leer- en evaluatiemethodes
 • computergebruik, iPads, smartboard en internet in elke klas
 • goede voorbereiding op het secundair onderwijs
 • didactisch verantwoorde openluchtklassen en schooluitstappen
 • onderwijs met respect voor elke mening en godsdienstkeuze
 • opvolging van alle leerlingen door het zorgteam en CLB
 • op regelmatige basis lessen lichamelijke opvoeding
 • ruime, luchtige en gezellige klassen

Participatie van ouders en leerlingen

 • Tijdens de lunch met de directeur knabbelen de leerlingen samen hun boterhammetjes op met mevrouw Sas én krijgen ze de kans om verslag te geven over hun eigen ideeën.
 • Tijdens de vergaderingen van de schoolraad overleggen de ouders samen met mevrouw Sas en geven hun advies aan haar.
 • De vereniging ‘Vrienden van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’ steunt en promoot reeds meer dan 20 jaar het Gemeenschapsonderwijs in onze gemeente. U kan hier lid van worden.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! basisschool ’t Venneke in Willebroek maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) .

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! basisschool t' Venneke
Kerkstraat 4
2830 Willebroek
T 03 886 69 09
info@tvenneke.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be