logo_smartschool_white_font_365x72

Informatie

GO! basisschool ’t Venneke
staat in voor modern onderwijs op maat van uw kind!

Vanaf de kleuterafdeling tot en met het zesde leerjaar wordt elke leerling opgevolgd. Wij vinden alle talenten belangrijk… Indien nodig krijgt zij/hij extra begeleiding voor vaardigheden die minder goed lukken en uitbreidingsoefeningen als het zéér goed gaat.

Iedereen kan iets! Samen kunnen we meer!
 

Een greep uit ons overig aanbod :

 • Voor- en naschoolse opvang in samenwerking met ’t Appelboompje (03/8663559)
 • Tweejaarlijks zeeklassen in het 3de en het 4de leerjaar.
 • Afwisselend avontuurklassen en ruimteklassen in het 5de en het 6de leerjaar.
 • Zwembeurten in het zwembad Druppelteen in Kapelle-op-den-bos.
  (L1 en L2: om de twee weken – L3: wekelijks – K3, L4, L5, L6: enkele keren.)
 • Een bezoek aan de bib om de drie weken.
 • Tal van culturele en sportieve uitstappen vanaf de kleuterschool: voor ieder wat wils!

Onze dagindeling :

 • Om 08u40 starten de lessen.
 • In de voormiddag heeft iedere klas een pauze.
 • Om 12u15 eten we boterhammen of gaan we thuis eten.
 • We starten terug met de lessen om 13u30.
 • Iedere klas heeft weer een pauze in de namiddag.
 • Om 15u25 stopt de schooldag.

Eten en drinken op school?

 • Iedere voormiddag eten we een stukje fruit tijdens de pauze. In de namiddag mag je kiezen tussen een stukje fruit of een koek. Iedere dag fruitdag!
 • Gelieve papiertjes thuis te laten en gebruik te maken van een koeken- of fruitdoos.
 • We nemen een eigen drinkbus mee. Water drinken mag ook tijdens de lessen!
 • Blijft uw zoon/dochter ineten? De leerlingen nemen hun eigen lunchpakket mee. Dit is niet gratis: per maand krijgt u een factuur. Kinderen waarvan de ouders ’s middags thuis zijn, wordt er gevraagd thuis te gaan eten. Wanneer uw zoon/dochter blijft ineten, vragen we een werkattest ter bewijs.

Wat te doen als u afwezig bent?

Het is altijd fijn als u ’s ochtends de school verwittigt, zo weten we dat uw zoon/dochter niet zal komen die dag.

Kleuteronderwijs: In het kleuteronderwijs (voor niet leerplichtige kleuters) moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten. Een kleuter is leerplichtig vanaf de 3de kleuterklas.

Lager onderwijs: Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden. Bij minder dan drie dagen is een afwezigheidsbriefje uit de agenda voldoende, maximaal 4 keer per schooljaar.

Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige gevolgen hebben. Na 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.

Ik wens er de ouders op te wijzen dat het onmogelijk is hun kinderen, om veiligheidsredenen de school te laten verlaten tijdens de lessen of tijdens de middagpauze, zonder schriftelijke aanvraag van het gezinshoofd.

Voor het toedienen van medicatie hebben we steeds een schriftelijke bewijs van de dokter nodig.

Gelieve te verwittigen indien het gaat om besmettelijke ziekten, zodat we de nodige maatregelen kunnen treffen!

Hoe werkt de voor- of naschoolse opvang?

Tijdens schooldagen is ’t Appelboompje open tussen 07.00 en 08.30 uur en ’s avonds tussen 16.00 en 18.00 uur.  
Op woensdagnamiddag kan u er ook terecht tussen 12.00 en 18.00 uur. Kinderen die van deze dienst gebruik maken, worden met een busje naar school gebracht of na de school naar de opvang zelf.
Voor inschrijving in ’t Appelboompje: tel. 03 866 35 59.

Wat bij een ongeval?

 • Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, is de verzekeraar van onze school.
 • Wat moet u doen?
  – Het ongeval binnen de kortst mogelijke tijd melden.
  – Het ongeval bij uw eigen ziekenfonds aangeven.
  – Doktershonoraria en rekeningen van apothekers, klinieken enz… zelf vereffenen en uw ziekenfonds verzoeken om: terugbetaling van hun aandeel in deze kosten + een attest met het werkelijke eigen aandeel/kosten voor het ziekenfonds.
  – Dit attest bezorgen op het secretariaat.

Zorg en CLB

Ons schoolteam is er voor jou en jouw kind. Elke leerling of ouder kan met vragen en problemen terecht bij de klasleerkracht (klastitularis) of het zorgteam van de school. Onze klas- en zorgleerkrachten zijn te bereiken via:

 • Smartschool: je kan mailen naar de klas- en/of zorgleerkracht.
 • Ons algemeen telefoonnummer: 03 886 69 09

Een CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen. Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding vanuit een onafhankelijke positie, met beroepsgeheim en volledig gratis.

Het CLB werkt op 4 domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en het psychisch/sociaal functioneren.

De schoolverantwoordelijke van ’t Venneke is Eva Magdaleens.
U kan haar bereiken op het volgende mailadres:  eva.magdaleens@clbrivierenland.be
Ook mag U steeds langskomen in de vestigingsplaats te Willebroek:
Eduard Anseelestraat z/n
2830 Willebroek
03 860 98 85

GO! basisschool 't Venneke
Kerkstraat 4
2830 Willebroek
T 03 886 69 09
info@tvenneke.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be